Contact & Meer

Mailen kan naar:

  Privacy:

  De privacy van de bezoekers op onze sites zeer belangrijk voor ons. Wij realiseren ons ook dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor jou belangrijk is. Hier beneden geven we aan wat voor soorten informatie wij verzamelen en waar we deze informatie voor gebruiken.

  Log Files

  Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat je IP adres, je browser gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), je internet provider, je browser, het tijdstip van je bezoek en welke pagina’s je bezocht hebt.

  Cookies en webbeacons

  We gebruiken soms cookies en webbeacons om informatie op te slaan zoals je persoonlijke voorkeuren. Zo hoef je bijvoorbeeld niet elke keer je naam en emailadres in te vullen als je een reactie achterlaat. Een ander voorbeeld is de informatie die wordt opgeslagen in een cookie als je inlogrechten hebt voor deze site.

  We tonen advertenties van derde partijen op onze site www.fbnieuws.nl (bijvoorbeeld van Google Adsense). Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals cookies en webbeacons wanneer ze op onze site adverteren.

  Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals je IP adres, je internet provider, je browser en soms of je flash geïnstalleerd hebt. Deze informatie kan bijvoorbeeld geburikt worden voor geografische targeting (bv vacatures in Amsterdam voor mensen uit Amsterdam) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die je eerder hebt bezocht (bv kookreclames als je veel kooksites bezoekt)

  DoubleClick DART cookies

  Het is ook mogelijk dat er DART cookies gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting).

  De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. Als u bijvoorbeeld sites heeft bezocht over muziekconcerten dan kan het best zijn dat u later advertenties voor muziekconcerten ziet terwijl u op een niet-gerelateerde website bent, bijvoorbeeld een voetbal website. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geen persoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc.

  Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina. https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

  Website Analytics

  Deze website maakt gebruik van statistieken programma’s zoals Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  Cookies uitzetten

  Je kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in je eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website.

  Het wissen van cookies heeft geen zin. De volgende keer dat u een website bezoekt wordt er een nieuwe cookie aangemaakt.

  Algemene voorwaarden:

  Algemene voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.fbnieuws.nl (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. www.fbnieuws.nl is géén echt nieuwsmedium maar plaatst voornamelijk humoristische en opvallende artikelen.

  Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

  Artikel 1 – Algemeen
  1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
  2. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.fbnieuws.nl
  3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

  Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website
  1. je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
  2. je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  * Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  * Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  * Ongevraagde reclame (spam);
  * Foute of misleidende informatie;
  * Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
  3. je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
  4. De inhoud van (gezondheids)informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van een artsenbezoek. Raadpleeg te allen tijde bij klachten uw arts. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door de gegeven informatie.

  Artikel 3 – Het platform
  Het doel van de Website is om een platform te bieden waar je met andere gebruikers in contact kunt komen. Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt. Als jij en een andere gebruiker een conflict krijgen, moeten jullie dat conflict zelf oplossen.

  Artikel 4 – Beschikbaarheid de Website

  1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
  2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
  3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website .

  Artikel 5 – Gebruikersaccount
  1. Je kunt geen gebruikersaccount aanmaken

  Artikel 6 – Uitsluiting
  Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst.

  We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
  * onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

  Artikel 8 – Geheimhouding
  Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

  Artikel 9 – Geschillen
  Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.